Câu chuyện khách hàng

Thông tin thanh toán

Thiên Thời Mới áp dụng 3 phương thức thanh toán:

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
Bước 2: Thiên Thời Mới chuyển hàng tới cho khách hàng.
Bước 3: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng.
Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ HIỀN
Số tài khoản: 19034130710010
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ngã Tư Sở
Bước 2: Thiên Thời Mới chuyển hàng tới cho khách hàng.
Bước 3: Khách hàng nhận hàng và xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

3. Thanh toán đặt cọc bằng chuyển khoản trước và thanh toán nốt tiền mặt sau khi nhận hàng:

Bước 1: Khách hàng đặt cọc trước 20% giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản.
Bước 2: Thiên Thời Mới chuyển hàng tới cho khách hàng.
Bước 3: Sau khi nhận hàng khách hàng thanh toán nốt 80% số tiền còn lại bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.
Bước 4: Xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.