Thông tin thanh toán

TMF chỉ áp dụng 3 phương thức thanh toán:

Các hình thức thanh toán tại TMF

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

Bước 2: TMF chuyển hàng tới cho khách hàng.

Bước 3: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng.

Khách có thể thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

2. Thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng và thanh toán chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng.

Bước 2: TMF chuyển hàng tới cho khách hàng.

Bước 3: Khách hàng nhận hàng và xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

Khách hàng có thể thanh toán trước khi nhận hàng

3. Thanh toán đặt cọc bằng chuyển khoản trước và thanh toán nốt tiền mặt sau khi nhận hàng:

Bước 1: Khách hàng đặt cọc trước 30% giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản,

Bước 2: TMF chuyển hàng tới cho khách hàng.

Bước 3: Sau khi nhận hàng khách hàng thanh toán nốt 70% số tiền còn lại bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.

Bước 4: Xác nhận đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

Khách có thể chuyển khoản 1 phần sau đó nhận hàng và thanh toán nốt bằng tiền mặt