Bàn giám đốc

Đối với nhân viên văn phòng, mỗi ngày họ phải dành ít nhất từ 8-10 tiếng đồng hồ để ngồi làm việc. do vậy, cũng như bàn văn phòng, ghế văn phòng cũng là công cụ không thể thiếu của nhân viên văn phòng để giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình. Tuy nhiên, hiện nay ít có ai để ý đến vấn đề này và dẫn đến một căn bệnh chung mà rất nhiều nhân viên văn phòng gặp phải đó là các căn bệnh về xương khớp và mắt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của nhân viên.

Bàn làm việc Giám Đốc BLV11 0%
Bàn làm việc Giám Đốc BLV11

15,000,000 đ    15,000,000 đ

Bàn Giám Đốc 1m8 Gỗ Công Nghiệp 0%
Bàn Giám Đốc 1m8 Gỗ Công Nghiệp

1,950,000 đ    1,950,000 đ

Bàn Giám Đốc 1m6 Gỗ Công Nghiệp 0%
Bàn Giám Đốc 1m6 Gỗ Công Nghiệp

1,750,000 đ    1,750,000 đ

Bàn Giám Đốc 1m4 Gỗ Công Nghiệp 0%
Bàn Giám Đốc 1m4 Gỗ Công Nghiệp

1,300,000 đ    1,300,000 đ

Bàn làm việc BLV16 0%
Bàn làm việc BLV16

15,600,000 đ    15,600,000 đ

Bàn làm việc BLV14 0%
Bàn làm việc BLV14

17,000,000 đ    17,000,000 đ

Bàn làm việc BLV13 0%
Bàn làm việc BLV13

35,600,000 đ    35,600,000 đ