Ghế văn phòng

Ghế xoay văn phòng TX405 -6%
Ghế xoay văn phòng TX405

470,000 đ    500,000 đ

Ghế xoay văn phòng TX408 -5%
Ghế xoay văn phòng TX408

530,000 đ    560,000 đ

Ghế xoay văn phòng TX410 -5%
Ghế xoay văn phòng TX410

690,000 đ    730,000 đ

Ghế chân quỳ TQ4001 -9%
Ghế chân quỳ TQ4001

320,000 đ    350,000 đ

Ghế chân quỳ TQ409 -6%
Ghế chân quỳ TQ409

470,000 đ    500,000 đ

Ghế chân quỳ TQ410 -8%
Ghế chân quỳ TQ410

490,000 đ    530,000 đ

Ghế chân quỳ TQ205 -8%
Ghế chân quỳ TQ205

690,000 đ    750,000 đ

Ghế chân quỳ TQ206 -5%
Ghế chân quỳ TQ206

750,000 đ    790,000 đ

Ghế chân quỳ TQ642 -14%
Ghế chân quỳ TQ642

900,000 đ    1,050,000 đ

Ghế trưởng phòng TP80 -26%
Ghế trưởng phòng TP80

1,250,000 đ    1,680,000 đ

Ghế trưởng phòng TP83 -3%
Ghế trưởng phòng TP83

1,650,000 đ    1,700,000 đ